Přeskočit odkazy

Objednávkový formulář

Objednatel

Obchodní společnost

Zastoupená:

Fakturační adresa

Dodací adresa

Objednatelem u Prodávajícího
objednávané množství produktu

ks

Kupní cena produktu

* cena za lahev / fakturační cena za 1 měsíc
Kupní cena dle ceníku Prodávajícího, předvídaného čl. 3.1 Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího, dostupných na Webových stránkách na linku [https://www.marinaforyou.cz/
wp-content/uploads/2019/07/VOP_Marina_9_7_2019.pdf] (dále též jen “VOP Prodávajícího“).

Frekvence odběru produktu

Délka odběru produktu

Dodací termín

Dle čl. 4.2 VOP Prodávajícího

Závaznost a neodvolatelnost objednávky

Vyplněním a podpisem tohoto Objednávkového formuláře Objednatel potvrzuje, že Objednávka učiněná na jeho základě je pro Objednatele závazná a je Objednatelem  neodvolatelná, ve smyslu čl. 2.1 VOP Prodávajícího.

Ostatní

Vyplněním a podpisem tohoto Objednávkového formuláře Objednatel:

  1. Jsou-li v tomto Objednávkovém formuláři používány výrazy s velkým prvním počátečním písmenem, mají tyto výrazy ten význam, který je jim přisuzován ve VOP Prodávajícího. potvrzuje, že Objednávku učiněnou na jeho základě činí podle své pravé a svobodné vůle a po pečlivém uvážení;
  2. potvrzuje, že se před podpisem tohoto Objednávkového formuláře plně a důkladně seznámil s VOP Prodávajícího, plně jim porozuměl a neshledal v nich žádná ustanovení, která nemohl rozumně očekávat;
  3. vyslovuje svůj bezvýhradný a úplný souhlas s VOP Prodávajícího, a mimo jiné tak bezvýhradně souhlasí, že VOP Prodávajícího upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Objednatele z Kupní smlouvy.

Jsou-li v tomto Objednávkovém formuláři používány výrazy s velkým prvním počátečním písmenem, mají tyto výrazy ten význam, který je jim přisuzován ve VOP Prodávajícího.

Zpět na začátek stránky